Användarhandbok

Användarhandbok – MJ-fjärren

Med start på denna sida finns mer detaljerad information om hur MJ-fjärren används. Informationen är indelad i två olika nivåer:  Grund och avancerad.

Den som inte tidigare sysslat med datorstyrning, eller känner sig det minsta osäker, börjar med grund-nivån. Där står förklaringar till begrepp, samt grundläggande förklaringar till begrepp som används inom den avancerade nivån. Man kan när som helst kliva upp till avancerad när man känner sig redo! Man använder sig då bara av fler möjliga inställningar, som i grund-nivån är förinställda på passande värden.

Man ska aldrig ändra värden som man inte vet vad de har för betydelse i programmet!

Vill man ha hjälp om det område man befinner sig i under programkörning, trycker man F1 för att få hjälp om det aktuella läget. Det finns inte alltid hjälp färdig om allt – skriv ett mail och berätta vad som är oklart eller otydligt, så jag får en chans att förtydliga. Ingen fråga är för liten, eller för dum! Räkna inte alltid med personligt svar – det spar mig tid att skriva förklaringar som alla kan läsa istället för att svara var och en (som kanske har samma frågor).

Personlig hjälp finns att få – läs mer under menyalternativet support.

Och snälla ni: Läs igenom dessa sidor först! Innan ni frågar – många av svaren finns redan här!

För att komma till support-forumet måste man registrera sig. Det finns delar i forumet som bara licensierade användare av MJ-fjärren kan läsa och skriva i.