2R – återkoppling

För 2R används med fördel strömavkänning/-detektering för återkopplingen. Det innebär att man har en enhet som känner av strömförbrukning på blocket. När ett lok kör in på spåret, så drar detta ström, och då markeras blocket som upptaget.

Nackdelen här är att fordon (i allmänhet vagnar) inte förbrukar någon ström och därmed inte heller detekteras av detta system. Det innebär att vagnar kan stå på spåret, som ändå markeras som fritt.

Lösningen är att, om inte vagnen är en strömförbrukare (t.ex. har innerbelysning), montera ett motstånd i hjulaxlarna (eller byta dem mot så kallade motståndsaxlar). Motståndet behöver monteras i de yttre axlarna hos fordonet.