3-räls återkoppling

3-räls återkoppling

Vid 3-rälssystem är det vanligast att man använder de båda rälerna för återkopplingssystemet. Det går att använda strömmätning, men då mäts endast på de fordon som har släpsko och när ström matas från denna (t.ex. motorvagnar kan ju ha en släpsko i var ände men bara den främre i färdriktningen används). Vinsten med att använda rälerna är att även vagnar detekteras1. Dessutom sitter släpskon oftast längre in under fordonen och de detekteras därmed senare. Bäst är absolut (enligt min åsikt) att använda hjulen för detektering!

Använder man Märklins K-räls fungerar de vanliga spåren utan några som helst ingrepp. Det enda som behöver göras är att kapa den räl som används för detekteringen för varje ny detekteringssektion (“spårledning”). Jag brukar dessutom fylla det gap som uppstår med en bit plasticard som limmas in och slipas till samma form som rälen.

För C-räls och K-växlar (ej slanka)/korsningar gäller att de båda rälerna måste separeras elektriskt då det finns förbindelser mellan dem. Vanliga C-räls spårsektioner har i vardera änden ett litet metallbleck (på undersidan) som behöver klippas av. I växlarna (även ej slanka K-växlar) finns en plåt som behöver kapas på två ställen. 3-vägsväxlar och korsningsväxeln i C-räls är i princip “omöjliga” att använda till återkoppling – här behöver kompletteras med ytterligare system för största säkerhet. Man kan också “fuska” och utelämna just denna enhet – men då finns risken att ev. fordon som blir kvar inte detekteras och kan bli påkörda av andra fordon då växeln anses vara fri.

Från varje sektion dras en kabel till återkopplingsenheten. Denna enhet anmäler sedan förändringar på sektionen d.v.s. när den blir fri från fordon, eller när ett fordon rullar in på den. OBS! Endast för det första fordonet som rullar in på sektionen görs en detektering – sedan är sektionen redan aktiv och systemet kan inte se om ett/flera nytt/nya fordon ankommer! Först efter en total frigivning av sektionen kan nytt fordon detekteras.

Vidare kan man framför varje signal välja att lägga ytterligare en detektering – en så kallad “stoppkontakt” – som gör att tågen stannar än mer exakt vid signalen. Denna stoppkontakt används då bara när tåget ska stanna vid signalen (det kan finnas andra tidigare stoppunkter och då används den inte mer än som “sista utpost”).


1 – vagnar får inte vara utrustade med plasthjul, eller 2R-hjulaxlar (då dessa är isolerade och därmed inte kan detekteras).