Teknik

Det finns en uppsjö av olika återkopplingsenheter och bussystem, och det ena är oftast inte mycket bättre än det andra. Vad man ska välja beror egentligen lite på vad man redan har!

Det kan också vara lämpligt att använda ett helt separat återkopplingssystem för att avlasta styrcentralen.

Grundidén för samtliga är att de på något sätt kan känna av om det står fordon på den anslutna spårsektionen. Några kan utöver det även detektera vilket fordon som står på spåret.

Efter att ha gått igenom 2R resp. 3R så kommer ett urval av återkopplingssystem att presenteras. Det är de system som jag själv har, eller har provat, och har erfarenhet av. Inte på något sätt en komplett lista, eller vad som ”är bäst”. Varje system har sina för- och nackdelar.