ECoSLink

ECoSLink är ESU:s systembus till ECoS (samt CS1R). Den är i princip ”seriell” och kan bara förlängas i en riktning. Man kan inte koppla ”kors & tvärs”. För anslutning av ECoSLink-enheter krävs ECoSLink Terminaler som tillåter inkoppling av 6 st. olika enheter.

Av dessa 6 är två tänkta som körkontroller av MS1-typ (Mobile Station 1 från Märklin) och terminalerna är tänka att monteras i anläggningens ytterkant.

Kablaget är mini-DIN kablar som enl. tillverkaren inte ska förlängas. Jag har dock förlängt dessa kablar utan större problem. Terminalerna kan sammanbindas med vanlig Ethernet patch-kabel (dock ej första anslutningen mellan ECoS <-> Terminal).

ECoS själv tillåter också tre ECoSLink-enheter utöver terminalkopplingen.

Kan inte användas som ett fristående system med mindre än att man skaffar ytterligare en ECoS för den uppgiften.

ECoSLink-systemet är dock väldigt välfungerande om än lite ”stelt” i sin uppbyggnad.

Det finns en enhet L-Net adapter för att ansluta ett befintligt Loconet till ECoSLink men vad jag kan se skickas inte alla meddelanden från Loconet då vidare till en ev. tillkopplad dator.

Åter till komponenter.