ECoSDetector

ECoSDetector, bild länkad från ESU:s hemsida.

ECoSDetector är en återkopplingsenhet med 16 st. ingångar, varav 4 st. kan användas för att detektera lokadress via Railcom*.

Enheten kan konfigeraras, per ingång, för användning i 2R eller 3R mode, och den kan anslutas till två olika boosterområden.

Den ansluts med ECoSLink mini-DIN-kabel till ECoS alt. ECoSLink Terminal.

Det finns också en mindre enhet med enbart 4 st. ingångar där samtliga kan detektera lokadress via Railcom*: ECoSDetector RC.

ECoSDetector RC, bild länkad från ESU:s hemsida.

För att kunna detektera lokadress krävs dels att dekodern har stöd för Railcom, samt att återkopplingsdekodern ansluts och konfigureras för strömavkänning (gäller även för 3R) på resp. ingång.

Därutöver finns också en särskild variant: ECoSDetector standard för användning inom 3R:

ECoSDetector standard, länkad från ESU:s hemsida.

Denna kan enbart användas till 3R återkoppling via rälerna.

Åter till komponenter.