Programstart

Programstart

Vid programstart när giltig licenssticka saknas eller inte är instucken i datorn visas alltid fönstret på bilden nedan.

För licensinnehavare, så betyder detta att endera:

  • är licensstickan inte instucken i datorn; eller
  • den har inte har aktiverats; eller
  • en programversion med högre huvudversion än licensstickan tillåter har startats
Fönster för angivande av aktiveringskod

Har en licenskod för att aktivera licensstickan erhållits ska den fyllas i det vita fältet (kopiera från mailet och klistra in), därefter ska knappen Fortsätt tryckas. Är allt ok och aktiveringskoden godtas, körs programmet sedan i fullversion.

Finns aktiverad sticka – stick in denna i datorn innan Fortsätt trycks ned. Sitter den instucken i datorn vid programstart kommer inte detta fönster att visas (med undantag för den 3:e punkten ovan).

Saknas licenssticka/aktiveringskod, eller man inte vill använda den vid detta tillfälle trycks Fortsätt i demoläge ned, och programmet startar med de begränsningar detta medför. Detta måste genomföras vid varje programstart i demoläge.