Blogg

Uppdatering

Jag har lagt mycket tid på att försöka få MJ-fjärren mer användarvänligt för att det ska bli lättare att ange de nödvändiga inställningarna och snabbare komma till stadiet med trafik som rör sig på banan. Här finns det hela tiden mer att göra – och det jobbas kontinuerligt på det.

Samtidigt med bibehållande av grundidén att det ska spegla den verkliga fjärren så långt det är möjligt, men lite mer drag’n’drop är inbyggt för att förenkla.

Signalstyrningen är också en helt vital del i MJ-fjärren som ska spegla verkligheten så långt det är möjligt. Rätt signalbesked ska visas för varje situation – om så inte kan ske ska meddelande därom ges till användaren (kanske har man för situationen valt fel typ av signal för att det ska bli ”rätt”). Vidare jobbar MJ-fjärren i f.n. bara med det svenska signalsystemet av idag.

På samma sätt är återkopplingssystemet en viktig komponent – det har jag nämnt så många gånger men jag måste åter poängtera det: -Det är helt avgörande för MJ-fjärrens tågstyrning att återkoppling är inbyggt överallt där MJ-fjärren ska styra trafiken!

Jag hoppas nu kunna lägga ut en första version för nedladdning före årsskiftet. Den kommer nog inte att vara ”köpbar” utan det är för att få input på om det är något i det grundläggande som inte fungerar ute hos användare. Men innan dess har jag en del småfix som måste till för att tågstyrningen ska kunna ställas in korrekt.

Dessutom behöver den första versionen av ”skuggbangård” vara i funktion (enklare av typen FIFO – First In – First Out).

Tågstyrningen bygger på att olika typer av tåg tillåts/förbjuds på olika sträckor/spår. Likaså kommer vissa fordon att kunna spärras från att ta vissa vägar och man kan alltid, som användare och tågklarerare, frångå de automatiska spärrarna (forcera en ”förbjuden uppgift”) om man så önskar.

Det kan ju t.ex. bli aktuellt att köra ett godståg en sträcka som normalt bara upplåts åt persontåg för att nämna bara något exempel.

Pre-release

Inom kort kommer en första pre-release av MJ-fjärren!

Den kommer att vara något begränsad vad gäller funktionalitet, ställverkstyper, ställverkskomponenter, och resterande funktioner kommer att friges framöver. Likaså finns ännu bara en begränsad del av handboken skriven, men den uppdateras löpande.

  • Automatiska växlingsrörelser kommer så småningom (under version 1).
  • Skuggbangårdsstyrning i sin första version kommer under version 1
  • Simulationsstyrning kommer tidigast under våren.
  • Signaldekoder LS-DEC-SJ från LDT – stöd kommer under våren 2019, nu stöds SigStyr samt MGP:s svenska signaldekoder.
  • Fler ställverkskomponenter fylls på efterhand, liksom ställverkstyper.