Central Station 3

Central Station 3

Funktionaliteten är samma som för CS2, med den skillnaden att en CS3+ finns i vår ägo och vi därmed kan fastställa funktionerna! Kommandon och information är dock likadana, så det som fungerar på CS3 bör även fungera på CS2 vad gäller själva tåg- & ställverksstyrningen.

Däremot kan det finnas nyheter i CS3 som saknas i CS2, och dessa stöds då givetvis inte för annat än CS3.

Central Station 3